Planlagte Kull

Vi venter valper i midten av November 2023.


Parring mellom Obi & Fiffy

Begge foreldre er DNA testet fri for CDDY/IVDD, b lokus og korthårsgen. Alle valper født vil være fri for dette.

"CDDY includes a short-legged phenotype and abnormal premature degeneration of intervertebral discs leading to susceptibility to Hansen's type I intervertebral disc disease (IVDD)".


Vi tegner også forsikring mot skjulte feil som gjelder til valpen er 5 år.