Kastrere hunden?

23.02.2024

Kastrere hunden?

Jeg ønsker å dele litt informasjon med dere om hva som skjer når man kastrerer en hund. Både fysisk og psykisk.

Hundens hjerne er først ferdig utviklet når hunden er mellom 24 – 36 måneder. Tidlig kastrering kan hemme utviklingen slik at de ikke blir sosialt modne på lik linje som intakte hunder. Det er også en gammel myte at det er en fordel å kastrere en hund for å få bukt med aggressjon.

• Intakte hunder presterer bedre enn kastrerte dyr, på læring og minne. (1)

•Kastrerte hunder har økt appetitt og kan plutselig begynne å stjele all slags mat.

• De kan vise mer dominans og aggresjon mot familie medlemmer, ved f.eks. fjerning av leker eller mat.

•De er mer utsatt for leddlidelser og hofteledds dysplasi, skade i korsbånd, albuedysplasi, kreftformer som f.eks. ostesarkom og MCT. (Mastcellesvulst) Leddlidelser er det mest av på større raser. Men eksempler som neoplasi er bevist hos Shih Tzu. (2)

• Redusert fare for androgen avhengig sykdom (hormon sykdommer) som f.eks. prostata kreft, perienalbrokk og jursvulster.

Hannhund

Ulemper:

Redusert kognitiv funksjon. Kastrering hemmer dristighet og tøffhet som igjen har vist dårligere egenskaper på villighet til å trene, samt leke med mennesker. Det er bevist mer frykt for kloklipp, uvante lyder, fremmede objekter og hunder. Veterinær besøk, aggressiv atferd mot fremmede folk både hjemme og på tur ved passering. (6) Økt bjeffing. Spise og rulle i bæsj. (3)

Fordeler:

Mindre vandring. Mindre aggresjon mot andre hannhunder når det er en intakt tispe tilstede. Seksuell jokking. (ofte ikke seksuell) Frustrasjon ved løpetid som f.eks. uling reduseres. 60% viste halvering i markering og en kvart viste 90% bedring. Men husk, at dersom din hannhund markerer og lekker inne, få tatt en urin analyse hos veterinær for å utelukke sykdom. (øvrige ref)

Tispe

Det er en forskjell mellom kastrering og sterilisering av tisper. Her tar jeg for meg kastrering, som innebærer fjerning av hundens eggstokker, og vanligvis også fjerning av livmor og eggledere. Ved en sterilisering fjernes bare egglederne.

Vi begynner med litt fakta.

1 av 4 tisper får livmorbetennelse innen 10 år. Det er vanligst å få pyometra etter fylte 6 år. (5)

Positive observasjoner etter kastrering er:

Atferdsendringer som forekommer under løpetid og innbilt svangerskap, som aggresjon, tygging og bjeffing. Denne testen ble utført på 3000 intakte og 11.000 kastrerte tisper. (OBS! De kan få innbilt svangerskap selv om de er kastrert.)

Negative observasjoner:

Redsel for lyder. Aggressiv atferd mot fremmede. Redsel og aggresjon mot ukjente hunder. Mer bjeffing mot dørklokke og bilturer. (4)

Dersom hunden skal eller må kastreres anbefales det å vente til hunden er fylt 2 år. Her i Norge skal det foreligge en medisinsk grunn. Men det gjør det ikke alltid. Det er lurt å teste ut kjemisk kastrering på hannhund før man kastrerer, ved store problemer med markering innendørs. Men husk igjen, full sjekk for å utelukke andre sykdommer.

Anbefaling fra veterinær og atferd spesialist Miriam Prior MA MSc VetMB MRCVS CCAB, er og ikke kastrere din hund dersom den er redd for fremmende eller har vist aggresjon mot folk tidligere. Hun har selv møtt mange som ønsker de aldri gjorde det. Da de ble mye verre i atferd.

Referanser: McGreevy et al, 2018. Gersman 1994, Hart and Eckstein 1997. Starling et al, 2013 (3). Hart et al, 2020 (2). Banchi et al, 2022 (5). Baithalo et al, 2010. Beauvis et al, 2012. Morris et al, 1998. Shneider et al, 2012. Morris et al, 1998. Schneider et al, 1969. Starling et al, 2019 (4). O'Farell and Peachy, 1990 (6). Mongillo et al, 2017 (1). Beah et al, 1982. Borchett 1982. Garde et al, 2016. Miriam Prior MA MSc VetMB MRCVS CCAB. © Margarita Aurora Sørensen